Vad är Projektet ” i Zon Norr”?

Just nu arbetar vi på Pegår’n & Panthers att genomföra en dröm som vi har burit på länge — att samla de kunskapar som finns om odling och äring i de nordliga zoner (5+), där vårt ”klena” klimat ställer oss inför många utmaningar.

Vi vill skapa ett forum där innovationer inom odling i Norrland syns och där man också kan skaffa sig ny kunskap om och lära sig mer om odling i zon norr. Detta Projekt kommer förhoppningsvis sker våren 2024.