Pegårn & Panthers Gårdsbutik är hos Panthers.

Panthers, Bleckåsen 956: Vi finns i Bleckåsen längs väg 666 på ovansidan av vägen. Från “Kluk-korsningen” mot Mörsil är det 4:e gården på höger sida. Från skylten “övre Bleckåsen” mot Alsen är det första gården på vänster sida. Växthuset står längst fram på gården och syns väl från vägen.

Pegår’n, Bleckåsen 350: Sväng upp vid skylten “Övre Bleckåsen”. Följ vägen ca (500m). Sväng höger in på gården. (Vitt hus vid vägen).