Pegår’n och Panthers  började egentligen med en vänskap och ett gemensamt intresse kring odling, och ett experimenterade med vad som KAN odlas med de förutsättningar som finns här på våra gårdar.  

Vi älskar att odla, men att odla på denna breddgrad — 63N — innebär många utmaningar. För oss är en stor del att följa processen, från tanken på vad som ska odlas fram till skörd, minst lika viktigt som resultatet i form av en färdig grönsak. Man måste anpassa sig efter de förutsättningar som finns, men spänningen ligger också i att tänja på gränser för vad som kan odlas och skapa mer gynnsamma mikroklimat. Man måste vara flexibel, kreativ, påhittig och utrustad med ett stort tålamod. Förtjusningen (och frustrationen!) med odling är att man kan aldrig förutse vad kommer att hända.

Nedan hittar du artiklar om hur vi odlar, möter våra framgångar och motgångar, får våra bästa tips och hur vi tänker kring allt som har med växter att göra.