Trädgårdsmässa i Zon Norr

Stark Trädgård i Klent Klimat

25-26 februari, Kaxås Jämtland

1. Bakgrund

Vi har verkat som både yrkesodlare och fritidsodlare under många år.  Länge har vi burit på en frustration över att trädgårdsrådgivning och information till största delen utgår ifrån klimatet i södra Sverige eller i bästa fall, om norrländsk odling diskuteras, Norrlandskusten. När det talas om “härdiga” träd och buskar till exempel, menas det oftast upp till zon 3-4. Eftersom Norrlands inland och fjällvärld i princip är zon 5+ blir vi som bo här näst intill uteslutna från dessa sammanhang.  Vårt ”klena” klimat ställer oss inför många utmaningar som kräver speciella kunskaper av dem som bor och odlar HÄR. 

Att bo i Jämtland-Härjedalen och övriga delar av Norrland innebär ofta en annan tolkning av begreppet trädgård. Även om villaträdgårdar naturligvis finns även här kan begreppet “trädgård” innebära stora odlingsytor på mindre gårdar, kooperativa odlingar, odling för självförsörjning, eller växthus-/inomhus-odling på grund av svåra utomhusförhållanden.

Många är omedvetna om allt spännande som sker här vårt område och det som händer får inte heller den uppmärksamhet det borde få regionalt eller nationellt, exempelvis:

 • fjäll-Tulpaner i Åre Kommun
 • Japanska odlingsmetoder i Krokoms Kommun
 • särskilt framtagna buskar och träd till just detta klimat i Östersunds Kommun
 • Andelsodling i Bräcke Kommun

Det handlar nästan enbart om mindre företag eller organisationer utan de ekonomiska förutsättningar eller krafttag som krävs för att synas på en större scen. 

2. Översikt

Vi söker finansiering till projektet Trädgårdsmässa i Zon Norr, “stark trädgård i klent klimat” den 25-26 februari i Kaxås, Jämtland.

Mässan kommer att bestå av två dagar; en “mässdag” med utställare, inspirationststalare, och aktiviteter som är riktade till en bredare publik, och en dag som är en föreläsnings/workshops-dag som är inriktad mot yrkesodlare, odlings-fanatiker och trädgårdsnördar.

Datumet är satt innan odlingssäsongen börjar. Många småskaliga företag och föreningar kan inte komma iväg när säsongen börjar på allvar. Genom att lägga datumet tidigt har utställare möjligheten att sälja sina produkter, marknadsföra sitt företag, ta förbeställningar och möta potentiella kunder inför säsongsstart. 

Valet av platsen för trädgårdsmässan är helt enkelt för att Kaxås ligger i en glesbygd som representerar hur många bor i Jämtland-Härjedalen och övriga delar av Norrland. Det är viktigt att en sådan mässa hålls i glesbygd och på en bygdegård där man kommer ifrån stadsmiljön och fokus kan sättas på odling i både liten trädgård och på större gård.

3. Syften

Syftet med mässan är att:

 1. lyfta fram de lokala föreningar och företag som verkar inom odling och trädgård,
 2. sprida de kunskaper, erfarenheter och forskning som finns om odling/trädgård i zon 5+,
 3. visa den bredd som trädgård i glesbygd innebär, d vs allt från mindre trädgårdar till gårdar med större odlingsytor, och
 4. möjliggöra kontakter mellan föreningar, företag, odlingsintresserade privatpersoner och konsumenter/kunder.

4. Detaljplan

Dag 1: Mässdagen kl 10.30-15.30

Mässdagen är riktade till en bredare publik med utställare, inspirationstalare, och aktiviteter för familjer och hobbyodlare. Denna dag ska också ta särskild hänsyn till och lyfta fram dem lokala föreningar, trädgårdsföretag, mm som verkar i Jämtland-Härjedalen.

Förslag till aktiviteter, mm under Mässdagen:

Utomhusaktiviteter till barn och unga – t.ex åka häst och släde, hundsläde, kolbullar mm

Utomhus trädgårdsloppis – krukor, trädgårdsprylar, maskiner, inredning med trädgårdstema mm 

Inomhus-workshops till barn och unga – t.ex bygga ett bihotell, vika en fröpåse, gör en talgboll till fåglar mm

Stickling- och fröbyte

Utställningsbord – Lokala företag och föreningar kan visa upp sina verksamheter, sälja sina produkter, mm

Mat och fikaförsäljning i Cafét

Informationsbord där föreningar och företag som inte kan närvara har informationsblad om sina verksamheter.

Fotoutställning av trädgårdar från olika platser i hela Norrland. 

Inspirationstal varje halvtimme – varje halvtimme sker ett inspirationstal där företag och föreningar kan berätta om sina verksamheter. Dessa kompletteras med utställningsbord där de som talar är också tillgängliga för besökarnas frågor och diskussioner. 

Exempel på inspirationstal:

 • Rekoringen berättar om lokalproducerad mat och hur man kan köpa
 • En andelsodling berättar om vad andelsodling är, hur det fungerar och hur man kan vara en del av det.
 • Studiefrämjande berättar om hur man kan skaffa en studiecirkel med trädgårdstema.
 • Jämtlands Trädgårdsförening berättar om sin verksamhet och medlemskap.
 • Tillsammans Odling berättar om sin verksamhet och hur man kan ta del av detta.
 • Frukt och Bär gille berättar om sin verksamhet
 • mm, mm

OBS! Inspirationstalare är ännu inte bokade och ovanstående är exempel på olika ämnen som kan ge insikt till bredden av det vi vill åstadkomma.

Dag 2: Föreläsningsdag kl 9-17

Mat och fikaförsäljning i Cafét (ingår i biljettpriset)

Informationsbord där föreningar och företag som inte kan närvara har informationsblad om sina verksamheter.

Fotoutställning av trädgårdar från olika platser i hela Norrland. 

Föreläsningar och Workshops under olika ämnen

Exempel på föreläsningar:

 • Japanska odlingsmetoder på  Jämtlands glesbygd
 • Framtida Klimat-Trender i Jämtland och Norrland
 • Renovera jordkällare eller bygga nytt?  Hur gör man?
 • Hur man bygger gärdesgård
 • Hur får man bort oönskade träd och buskar utan att de återkommer? 
 • Ympning/Beskärning
 • Förbättra ditt mikroklimat
 • Sorter unika för Norrland
 • Perennträdgård i zon Norr

OBS! Inspirationstalare är ännu inte bokade och ovanstående är exempel på olika ämnen som kan ge insikt till bredden av det vi vill åstadkomma.

Finansering

Finansieringen kommer att bygga på (utöver Pegår’n och Panthers ekonomisk insats) olika samarbete med andra aktörer som kan bistå med eller bidrag till framförallt arvode, resa, hotell, tekniska utrustning och marknadsföring. Även samarbete med föreningslivet kommer att ske för att hjälpa med ideell arbetskraft under helgen.