SAVE THE DATE!

Trädgårdsmässa i Zon Norr

Stark Trädgård i Klent Klimat

25-26 februari 2023, Kaxås, Jämtland

Och vad menar vi med Zon Norr? Ja, det innebär för oss Zon 5+, där vårt ”klena” klimat ställer oss inför många utmaningar. Syftet med mässan är att:

  • lyfta fram de lokala föreningar och företag som verkar inom odling och trädgård
  • sprida de kunskaper och erfarenheter som finns om odling i zon 5+
  • visa den bredd som trädgård i glesbygd innebär, d vs allt från mindre trädgårdar till gårdar med större odlingsytor
  • möjliggöra kontakter mellan föreningar, företag, odlingsintresserade privatpersoner och konsumenter/kunder

Mer information inom kort!

Vill du delta som utställare?

Har du ett företag eller är engagerad i en trädgårdsförening har ni möjlighet att delta som utställare. Klicka här för att komma till anmälningsblanketten.

Frågor? Ring till 073-091 6312