Vi som är Pegårn och Panthers är Lotten Wallenhed och Britt-Marie Panthers Olausson. Pegår’n och Panthers är namnen på de två skilda gårdar som ligger granne till varandra i Bleckåsen, Västjämtland. Sedan 1800-talet har båda familjerna bott på respektive gård i generationer.  

Vi är kanske mest känd för vår jordgubbsodling med självplock, men håller också i odlingskurser och arrangerar olika trädgårdsevenemang. Vi har nämligen ett brinnande intresse för odling. Vi har våra egna utmaningar och begränsningar eftersom våra gårdar befinner sig i växtzon 7 och en stor del av vår kunskap får vi genom att experimentera och hitta nya och hållbara lösningar i detta karga klimat.

Britt-Marie Panther Olausson och Lotten Wallenhed

Vi har även deltagit i Skördefesten, Torstamässan, Sommarfröjd i medstugan i samarbete med Hushållningssällskapet, och våra metoder har publicerats i tidskriften Natur och Trädgård.

Nu tar vi oss an en ny utmaning, vi kommer nämligen att söka finansiering till ett projekt — i Zon Norr — som har fokus på odling och äring i Norrland.  

Det vi har upptäckt under åren är att den mesta trädgårdsrådgivning och information utgår ifrån klimatet i södra Sverige, eller i bästa fall om norrländsk odling diskuteras – norrlandskusten. Väldigt mycket spännande händer här i Jämtland-Härjedalen och Norrlands inland i övrigt– innovationer som sker under svårare odlingsförhållanden, och som inte får den uppmärksamhet det borde få. Vi vill skapa ett forum där dessa innovationer syns och där man också kan skaffa sig ny kunskap om och lära sig mer om odling i zon norr. 

Mer information kommer inom kort.

–Lotten Wallenhed och Britt-Marie Panther Olausson